Κανονιστικές πράξεις Δ.Ε.Π.Ε.Τ.

Κανονιστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δήμου Τρίπολης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252750%22&fq=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&sort=recent
Δημιουργός Μηνάς Αρτόπουλος
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 11:37
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 11:06