Καταγγελίες Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Πίνακας στατιστικών στοιχείων με πλήθος καταγγελιών, είδος (επώνυμη/ανώνυμη), τομείς καταγγελλώμενων πρoσώπων, καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου και λοιπά σχετικά στοιχεία (τρόπος λήψης).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων/ Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Ιούνιος 12, 2019, 05:53
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 20, 2017, 16:12