ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ & ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΦΟΥ
Last Updated Δεκέμβριος 4, 2018, 08:18
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2017, 11:42