Καταγραφή τονάζ εισερχομένων ογκωδών αντικειμένων από το Δήμο Θεσσαλονίκης στον χώρο του εργοταξίου Ωραιοκάστρου

Το σύνολο δεδομένων περιέχει την καταγραφή των ζυγολογίων και δρομολογίων των ογκωδών αντικειμένων που συγκεντρώνονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και μεταφέρονται στο χώρο του εργοταξίου Ωραιοκάστρου για διαλογή και επεξεργασία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Ανακύκλωσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Ανακύκλωσης
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2017, 13:20
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 1, 2015, 07:58