Αρχείο καταγραφής παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει την καταγραφή των παιδικών χαρών που λειτουργούν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων
Έκδοση 1.0
Last Updated Σεπτέμβριος 18, 2019, 11:27
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 2, 2015, 06:52