Κατακυρώσεις-Αναθέσεις ΝΠΔΔ

Περιλαμβάνει τις Κατακυρώσεις-Αναθέσεις του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ) όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΝΠΔΔ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 06:08
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 11:52