Τηλεφωνικός κατάλογος των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το αρχείο παρουσιάζει τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2017, 12:31
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 26, 2015, 10:16