Κατάλογος Βιβλιοθήκης Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Δεδομένα που αφορούν το έντυπο υλικό που διατίθεται στη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας κατόπιν δανεισμού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.fireservice.gr/el_GR/synola-dedomenon
Δημιουργός Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΔ
Έκδοση 1.4
Last Updated Φεβρουάριος 28, 2019, 06:44
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 27, 2015, 10:55