Κατάλογος λογισμικού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Κατάλογος Λογισμικού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://apps.ktpae.gr/eInventory/
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Last Updated Μάρτιος 15, 2016, 09:41
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 11, 2016, 10:46