Κατάλογος Περιφερειών και Περιφερειαρχών 2019-2023

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τους Περιφερειάρχες 2019-2023 και τα στοιχεία επικοινωνίας των Περιφερειών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Νοέμβριος 8, 2019, 12:10
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 16, 2018, 06:53