ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Το αρχείο περιλαμβάνει τα σημεία της πόλης στα οποία παρέχεται δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ
Last Updated Ιούνιος 7, 2019, 11:10
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 7, 2019, 11:09