Κατάλογος Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων

Κατάλογος Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.korinthos.gr/el/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7/%CE%95%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/tabid/72/Default.aspx
Δημιουργός Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Last Updated Μάρτιος 15, 2017, 11:20
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 15, 2017, 11:19