Αρχείο καταστάσεων αγοράς βιβλίων & περιοδικών της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το αρχείο περιλαμβάνει τους τίτλους βιβλίων και περιοδικών των ετήσιων προσκτήσεων της Δ/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων μέσω ενιαίου διαγωνισμού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Υποστήριξης & Βιβλιοδεσίας
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιανούαριος 31, 2017, 13:07
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 26, 2015, 12:23