Κατάσταση συμβάσεων προμηθειών-εργασιών 2011-2017

Κατάσταση συμβάσεων προμηθειών-εργασιών 2011-2017.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Νταγκαζίδης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Συντήρησης Νταγκαζίδης Μιχαήλ
Last Updated Ιανούαριος 2, 2018, 10:47
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 2, 2018, 06:46