Κατάσταση οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κρατικών Οχημάτων

Το σύνολο δεδομένων περιέχει τα στοιχεία των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κρατικών Οχημάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2017, 13:06
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 1, 2015, 06:56