Κατηγοριοποίηση Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Διαγωνιστικές διαδικασίες του Τμήματος Προγραμματισμού & Υλοποίησης Προμηθειών Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας για το έτος 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προγραμματισμού & Υλοποίησης Προμηθειών Κεντρικής Υπηρεσίας
Last Updated Οκτώβριος 10, 2018, 10:39
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2018, 10:29