Κατηγοριοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ανά θέμα

Παρουσιάζεται το είδος των ερωτημάτων / προβλημάτων που τέθηκαν από τους πολίτες κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία με το Helpdesk του ΑΣΕΠ κατά τη διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων σε μια προκήρυξη.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Δεδομένων
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 4, 2018, 10:12
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 1, 2018, 05:27