Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) - Αρχείο στατιστικών στοιχείων λειτουργίας του Β΄ Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Το σύνολο δεδομένων περιέχει στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία (φιλοξενία παιδιών) του Β΄ Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2017, 07:52
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 27, 2015, 11:00