Κηρύξεις αναδασωτέων Ν. Αιτ/νίας - Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας

Κηρύξεις αναδασωτέων των τεσσάρων Δασαρχείων Ν. Αιτωλοακαρνανιας - Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2276468%22&sort=recent
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 9, 2017, 10:53
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2017, 10:52