ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Λίστα με τον εξοπλισμό (Hardware) και το λογισμικό (Software) της Υπηρεσίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://apps.ktpae.gr/eInventory/
Δημιουργός Αγγελίδου Μαρίντα
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελίδου Μαρίντα
Last Updated Ιανούαριος 11, 2018, 07:16
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 19, 2017, 08:10