Λοιπές αναπληρώσεις

Παρουσιάζεται το πλήθος των θέσεων που αναπληρώθηκαν σε διάφορους διαγωνισμούς, καθώς και το ποσοστό αναπλήρωσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι διαγωνισμοί με σειρά προτεραιότητας και οι γραπτοί διαγωνισμοί.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 19, 2019, 05:57
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 11:58