Λοιπές Ατομικές Διοικητικές Πράξεις ΝΠΔΔ Δημοτικό και Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου

Λοιπές Ατομικές Διοικητικές Πράξεις ΝΠΔΔ Δημοτικό και Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2252730%22&fq=unitUid:%2285961%22
Last Updated Νοέμβριος 17, 2015, 09:22
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 17, 2015, 09:18