Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΣΕΕΔΔ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτριος Αλεξάνδρου
Έκδοση 1
Last Updated Φεβρουάριος 23, 2016, 13:16
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 23, 2016, 12:27