Αρχείο Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης εκτελούμενες οίκοθεν ετών 2007 - 2008

Το σύνολο δεδομένων περιέχει αλληλογραφία με αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές μελέτες, εισηγήσεις, εγκρίσεις κλπ. των Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων των ετών 2007 - 2008 του Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Μελετών Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Μελετών Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2017, 12:43
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 28, 2015, 12:00