Αρχείο Τεχνικών Έργων (μελέτες, προμήθειες) του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει έγγραφα σχετικά με την μελέτη και την προμήθεια υλικών (αλάτι, σειρήνες) και μηχανημάτων (εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης, τρακτέρ), που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιανούαριος 31, 2017, 08:58
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 25, 2015, 13:29