Αρχείο Μελετών Τεχνικού Προγράμματος Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης Δήμου Θεσσαλονίκης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει τεύχη τεχνικών μελετών του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 9, 2017, 13:28
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 26, 2015, 10:11