Μελέτες Χρηματοδοτηθείσες από το ΕΣΠΑ

Πίνακας μελετών που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ μέχρι το 2015. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε μελέτη που είναι διαθέσιμη στον ιστχώρο του φορέα. Οι μελέτες είναι προσβάσιμες μέσω του εικονιδίου "OPEN DATA" του ιστοχώρου του Υπουργείου www.mnec.gr

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.mnec.gr/index.php/2-uncategorised/3340-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ
Last Updated Μάρτιος 11, 2016, 12:10
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 11, 2016, 12:08