ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.oaed.gr/statistika
Δημιουργός ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Last Updated Ιανούαριος 11, 2018, 12:01
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 11, 2018, 11:56
Custom License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/