Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Υπουργική απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και ανάθεσης καθηκόντων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr/
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Νικόλαος Μπέγκας
Last Updated Μάρτιος 24, 2017, 10:48
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2017, 10:47