Μεταναστευτική κίνηση

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει στατιστικές εισερχόμενης – εξερχόμενης μετανάστευσης και πληθυσμού κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO15/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Φεβρουάριος 16, 2016, 09:45
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 16, 2016, 09:44