ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ(ΕΚ) 183/2005

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΦΟΥ
Last Updated Δεκέμβριος 4, 2018, 08:16
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 2, 2015, 12:05