ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π. για το έτος 2016

URL: http://www.data.gov.gr/dataset/239b1c2f-3e1e-48cc-9edb-258fa7aa6ba2/resource/4163c958-e9ef-4b0c-a821-df6e6f79f8a1/download/2016.xls

Μηνιαία καταγραφή των αναλήψεων της Υπηρεσίας, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2016

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 10, 2017
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2017
Διαμόρφωση .xls
Άδεια Άλλο (Χαρακτηριστικό)
createdπριν 12 μήνες
format.xls
id4163c958-e9ef-4b0c-a821-df6e6f79f8a1
on same domain1
package id239b1c2f-3e1e-48cc-9edb-258fa7aa6ba2
position3
revision id564adeab-f7bf-4df4-bb08-f5886b0aed13
stateactive
url typeupload