ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΥΛΙΔΗ
Last Updated Νοέμβριος 30, 2018, 09:59
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 14, 2017, 12:14