ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιλαμβάνει το σύνολο των Επιχειρήσεων των Δήμων και των Περιφερειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο Βόρειο Αιγαίο

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΛΕΣΒΟΣ
Last Updated Μάρτιος 6, 2017, 10:42
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 05:48