Μητρώο Μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών ΑΕΑ

Συγκεντρωτικός πίνακας αριθμητικών στοιχείων κύριου διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ και ΑΕΑ (μελών ΔΕΠ) ανά βαθμίδα και ανά Ίδρυμα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Μητρώου/Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Δ Μητρώου
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 27, 2019, 10:42
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 27, 2019, 10:40