ΜΗΤΡΩΟ ΝΠΔΔ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιλαμβάνει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο Βόρειο Αιγαίο

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΛΕΣΒΟΣ
Last Updated Μάρτιος 6, 2017, 10:44
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 05:43