Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής Κεντρικής Υπηρεσίας Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Υλικό - Λογισμικό - Εφαρμογές - Μητρώα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://apps.ktpae.gr/eInventory/Reports
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Νικόλαος Μπέγκας
Last Updated Ιανούαριος 16, 2017, 11:09
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 16, 2017, 11:05