ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Κ. ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΓΑΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (Κ): ΣΥΛΛΟΓΕΣ.Κατάλογος αρχείων και συλλογών. ΓΑΚ, ΚΥ, Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων (πρώην Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.gak.gr/index.php/el/menu-el/gak-sillogi/arxeia-kai-sylloges?id=882
Δημιουργός ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2019, 12:14
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2019, 12:10