ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.gsis.gr
Δημιουργός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Last Updated Απρίλιος 15, 2016, 09:02
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 09:01