Νέοι Γεωργοί Περιφ.Θεσσαλίας-2014 (Δ/νση Αγροτ.Υποθ.Θεσσαλίας)

Δικαιούχοι Περιφέρειας Θεσσαλίας Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013, ΚΥΑ 704/2008, Πρόσκληση 2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας - Βαλάση Ηλιανή
Υπεύθυνος Συντήρησης Κλιάπη Μαρία
Last Updated Νοέμβριος 2, 2016, 10:33
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 18, 2016, 05:51