ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ

Νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παντελής Μαρκογιαννάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Παντελής Μαρκογιαννάκης
Last Updated Νοέμβριος 19, 2015, 09:20
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 19, 2015, 09:10