ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 ‐ 2013 & ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 ‐ 2020, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ‐ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ‐ ΤΜΗΜΑΤΑ Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΌ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεράσιμος Δενδρινός
Last Updated Μάιος 9, 2019, 12:08
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 18, 2016, 10:44