ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΑΛΑ ‐ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΑΦΟΡΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ‐ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΥΛΙΔΗ
Last Updated Νοέμβριος 30, 2018, 09:55
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 30, 2018, 09:54