ΝΟΜΟΘΕΣIΑ ΠΕΡΙ ΕΚΚΑΘΑΡIΣΕΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣIΑ ΠΕΡΙ ΕΚΚΑΘΑΡIΣΕΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΓΑΚ, Τμήμα Συγχρόνων Αρχείων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ – ΚΥ, Τμήμα Συγχρόνων Αρχείων
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Ιούνιος 12, 2017, 08:56
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 3, 2017, 07:50
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC