Νομοθεσία Πυροπροστασίας

Δεδομένα που αφορούν την ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας ανά χρήση κτηρίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Secondary+Menu/opendata.csp
Δημιουργός Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΔ
Έκδοση 1.2
Last Updated Απρίλιος 28, 2017, 06:51
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 21, 2015, 10:04