ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης - Αποφάσεις Προέδρου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%22&page=0&fq=organizationUid:%2253817%22
Υπεύθυνος Συντήρησης Αναστασία Καραντζή
Last Updated Μάιος 22, 2017, 07:41
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 08:22