Φάκελος μελετών πράξεων εφαρμογής περιοχών Δήμου Ιωαννιτών

Φάκελος μελετών πράξεων εφαρμογής περιοχών Δήμου Ιωαννιτών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Μπαμπασίκας
Last Updated Οκτώβριος 27, 2017, 08:53
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 2, 2017, 11:03