ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. ΓΑΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Κατάλογος αρχείων και συλλογών. ΓΑΚ, ΚΥ, Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων (πρώην Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.gak.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=907
Δημιουργός ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2019, 13:47
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2019, 13:47
Custom License Αρχεία, ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων, Κατάλογοι αρχείων, Γενικά Αρχεία του Κράτους