Οργανόγραμμα εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Περιέχεται η οργανωτική δομή της εταιρείας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.stasy.gr/index.php?id=14
Δημιουργός ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Last Updated Μάρτιος 15, 2019, 15:32
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 6, 2017, 12:48