ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΑΠΑΣΑ

Το ΤΕΑΠΑΣΑ διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις (τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού και τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών), το αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, και το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.teapasa.gr/index.php/homepage/organogramma
Δημιουργός ΤΕΑΠΑΣΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΤΖΑΝΑ
Last Updated Σεπτέμβριος 23, 2016, 06:21
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 7, 2015, 12:34